Historie

Zeemanskoor De Schuimkoppen Denía

In mei 2009 is door Jan Vermeulen het initiatief genomen om in Denía een zeemanskoor op te richten. Al snel waren er een aantal enthousiaste amateur zangers en een accordeonist die zich achter dit initiatief hebben geschaard. Er ontbrak alleen een dirigent met een professionele achtergrond die samen met de accordeonist, Douglas Horne, aan dit koor-in-wording leiding zou kunnen geven. Na een aantal maanden is dit gelukt en heeft Edo Luyneburg het dirigeerstokje overgenomen van Jan Vermeulen. Onder hun bezielende leiding is het koor gegroeid tot een amateurkoor met een repertoire van Nederlandse, Engelse, Duitse en Spaanse liederen.

Regelmatig verzorgt het koor belangeloos optredens voor zorginstellingen, verenigingen en liefdadigheids organisaties in de Marina Alta.Het koor heeft ongeveer 50 leden met als muzikale begeleiding 3 accordeonisten. Zij repeteren elke donderdagavond in Hostal Loreto in Denía.

Mannen en/of muzikanten die ook willen zingen of het koor muzikaal begeleiden zijn van harte uitgenodigd om donderdags tijdens de repetitie eens langs te komen. Wij repeteren van 20.30 tot 22.30 uur.

Voor informatie kunt contact opnemen met:

Gerrit de Bruin

E-mail: gerritdebruinmeliso@gmail.com

Mobiel +34 634 314 506