home

De schuimkoppen willen weer graag zingen maar het ledenaantal is momenteel nog te gering.
Het voortbestaan is alleen gegarandeerd als er nieuwe leden zich aanmelden.

Meld je aan als nieuw lid en stuur een email naar onderstaand e-mail adres.

E-mail: jjhgeene@gmail.com